Historia i tradycja

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

  1. Rybak z rybą
  2. Jugra wielolica
  3. Herb Jugry
  4. Galeria-pracownia
  5. Gigantyczny namiot
  6. Ogromna stela
  7. Gondola
  8. Jugorski autobus

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Rybak z rybą
Figura tubylca w stroju ludowym z ogromną rybą w rękach.

Info [RU]


Jugra wielolica
U podnóża Jugry stoją przedstawiciele małych rdzennych narodów północy, pracownicy przemysłu naftowego, uczeni, dorośli i dzieci.

Info [RU]


Herb Jugry
Herb Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego, czyli tak zwanej Jugry, przedstawia srebrne godło umieszczone na dwóch tarczach, wpisanej jedna w drugą.

Info [RU]


Galeria-pracownia Rajszewa
Budynek ten swoim kształtem przypomina obłas, czyli łódkę dłubankę, będącą tradycyjnym środkiem lokomocji Chantów i Mansów na północnych rzekach.

Info [RU]


Gigantyczny namiot
Dwór Gościnny, przypominający kształtem mieszkanie pojedynczej rodziny plemienia z północy, jest głównym centrum handlowym Chanty-Mansyjska.
Mozaika ta przedstawia sceny z życia codziennego pierwszych osadników.

Info [RU]


Odkrywcom ziemi Jugorskiej
Na wzgórzu o wysokości 110 metrów wznosi się stela w kształcie trójkątnej piramidy o wysokości 62 metrów.

Info [RU]


Gondola
Wszędobylska Jugra

Info [RU]


Jugorski autobus
Jugra — Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny

Info [RU]

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Miasta Jugry
Chantowie — narody północy.
W gości u Mansów.
Dlaczego Rosjanie bali się dostać do niewoli Chantów i Mansów?

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły