Czelabiński meteoryt

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Meteoryt „Czelabińsk” – informacje ogólne
15 lutego 2013 roku o godzinie 9:20 miejscowego czasu, na niebie nad Czelabińskiem nastąpił gwałtowny wybuch.
Według różnych źródeł, siła wybuchu miała od 100 do 590 kiloton (6-30 Hiroszim).
W momencie wejścia meteorytu w atmosferę ziemską, jego masa wynosiła około 10 000 ton, a jego średnica około 17 metrów.
Prędkość wejścia w atmosferę ziemską szacuje się na 18 km/s.
W sumie mniej lub bardziej zostało uszkodzonych ponad 7000 budynków.
Według oficjalnych danych, w związku z upadkiem meteorytu, 1613 ludzi zgłosiło się o udzielenie pomocy lekarskiej.
Ogromna większość masy meteorytu wpadła do jeziora Czebarkul, odległego o 80 km od Czelabińska.
Masa materiału, który dotarł do powierzchni Ziemi, wynosi około 650 kg.
Masa samego meteorytu „Czelabińsk” wynosi 503,3 kg.

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Po upadku
Oprócz tych 4 części głównych, znaleziono jeszcze mnóstwo maleńkich kawałków.

Info


Muzeum krajoznawcze
Rozmiar meteoroidu przed wejściem w atmosferę ziemską szacowany jest na 19,8 metra. Meteoryt o takim rozmiarze nie zmieściłby się w tej sali.

Info [RU]

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Wyciąganie meteorytu „Czelabińsk” z jeziora Czebarkul.

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły