Kolebka Scytów i Sarmatów południowego Uralu

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

  1. Dawna karawana
  2. Ozdoby
  3. Kamienna baba
  4. Hierarchia społeczna
  5. Władca Scytów
  6. Początki metalurgii

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Dawna karawana
Jeden ze szlaków handlowych prowadził ze Średniej Azji przez terytorium obecnego obwodu czelabińskiego na Średni Ural i Syberię Zachodnią.

Info [RU]

Droga karawany była przeważnie długa i męcząca. Od czasu do czasu należał się więc solidny odpoczynek.

Ozdoby
Ozdoby i odzież scytyjskich kobiet.

Info [RU]


Kamienna baba
Według jednej z legend, są to zaklęci w kamień dawni bohatyrowie, którzy zbudzą się kiedyś, by walczyć o słuszną sprawę.

Info [RU]


Hierarchia społeczna
Jak w każdym społeczeństwie, hierarchia społeczna istniała również u koczowników.

Info [RU]


Władca Scytów
Popiersie jednego z dawnych władców imperium Scytów.

Info [RU]


Początki metalurgii
Rekonstrukcja dawnego pieca, jaki wykorzystywano kiedyś w procesie metalurgii.

Info [RU]

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Scytowie i Sarmaci południowego Uralu.

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły