Dniem i nocą w Jarosławiu

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

  1. Zarząd obwodu jarosławskiego
  2. Ratusz
  3. Ulica Swobody
  4. Jarosławski Uniwersytet Państwowy
  5. Cerkiew św. Eliasza

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Zarząd obwodu jarosławskiego
Najokazalszy przykład nowoczesnego budownictwa w historycznej części Jarosławia.

Ratusz
Jarosławski ratusz znajduje się w jednym z najbardziej zaszczytnych miejsc historycznej części miasta.

Ulica Swobody
W maju 1918 roku ulicy tej nadano obecną nazwę.

Jarosławski Uniwersytet Państwowy
W latach 1798-1802 do południowo-wschodniej fasady wieży Znamieńskiej została dobudowana jednopiętrowa kamienica grafa Sałtykowa.
W budynku tym mieści się obecnie Jarosławski Uniwersytet Państwowy im. Diemidowa.

Cerkiew św. Eliasza
Z uwagi na swoją architekturę, malowidła ścienne oraz zbiór ikon, cerkiew św. Eliasza jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów artystycznych XVII stulecia, będąc zarazem jednym z najlepiej zachowanych pomników sakralnych Jarosławia.

Info

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły