W starym mieście na starówce

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

  1. Wieża Znamieńska
  2. Ulica Kirowa
  3. Przesmyk Deputacki
  4. Ulica Nachimsona
  5. Koszary Spasskie
  6. Balszaja Aktiabrskaja
  7. Ulica Komsomolska

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Wieża Znamieńska
Wieża Znamieńska (wcześniej zwana również Własiewską — od stojącej obok cerkwi św. Własija) była kiedyś uważana za główne wejście do miasta.

Info [RU]


Ulica Kirowa
Ulica Kirowa, nazywana też jarosławskim Arbatem, jest głównym deptakiem Jarosławia.

Info [RU]


Przesmyk Deputacki
Przed rewolucją uliczka ta znana była jako przesmyk Ofiarowania Pańskiego.

Ulica Nachimsona
Ulica Nachimsona nazwana tak na cześć bolszewika zabitego podczas antybolszewickiej manifestacji odbywającej się w tym mieście w 1918 roku.

Koszary Spasskie
Budynek ten wzniesiono w 1793 roku jako pałac gubernatora.

Balszaja Aktiabrskaja
Widoczna tutaj ulica została zaprojektowana według planu z 1778 roku i nazwana „Balszaja Rażdziestwieńskaja” od znajdującej się przy niej cerkwi Narodzenia NMP.

Ulica Komsomolska
Obecna ulica Komsomolska, znana przed rewolucją jako Balszaja Linia, do dziś zachowała swój charakterystyczny wygląd z tamtego okresu.

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły