Trochę rozrywki i odpoczynku w Kirowie

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

  1. Kwiaty na zboczu
  2. Fontanna miejska
  3. Skwer 60-lecia ZSRR
  4. Teatr dramatyczny
  5. Filharmonia
  6. Wiacki kwasowar
  7. Kulebiaka

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Kwiaty na zboczu
Idealne miejsce spacerowe dla zakochanych par.

Info [RU]


Fontanna miejska
Ta nowoczesna fontanna stoi na placu Teatralnym od 2005 roku, na miejscu istniejącej tu wcześniej fontanny multimedialnej.

Info [RU]


Skwer 60-lecia ZSRR
Kawałek przyrody w centralnej części Kirowa. Mieszkańcy miasta oraz turyści przychodzą tutaj zażyć nieco odpoczynku w zielonym otoczeniu.

Info [RU]


Teatr dramatyczny
Teatr ten przez długie lata pełnił rolę centrum życia społecznego Wiatki. Obecnie nosi imię S. Kirowa i jest największy w obwodzie Kirowskim. W budynku tym mieści się również muzeum historii.

Info [RU]


Filharmonia
Kirowska filharmonia może pochwalić się faktem, że na jej scenie występowali soliści Teatru Wielkiego oraz artyści ludowi Związku Radzieckiego.

Info [RU]


Wiacki kwasowar
Rzeźba ta, wykonana z pojedynczego kawałka drzewa, została uroczyście odsłonięta 30 sierpnia 2015 roku podczas święta miasta „Wiatka — stolica kwasu”.

Info [RU]


Kulebiaka
Dobra kulebiaka to najprawdziwsza sztuka smaku.

Info [RU]

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Parki Wiatki

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły