Nowogrodzkie Świątynie

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

  1. Sobór Sofijski
  2. Dzwonnica soboru Sofijskiego
  3. Widok na kreml
  4. Sobór św. Mikołaja
  5. Cerkiew Paraskiewy Piątnicy
  6. Cerkiew Dymitra Sołuńskiego
  7. Cerkiew Nikity Męczennika
  8. Monastyr Narodzenia NMP
  9. Kościół rzymsko-katolicki

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Sobór Sofijski
Sobór Sofijski jest najstarszą z ocalałych staroruskich świątyń na terenie Rosji.

Info [RU]


Dzwonnica soboru Sofijskiego
Dzwonnica parawanowa soboru Sofijskiego usytuowana jest równolegle do kremlowskiego muru.

Info [RU]


Widok na kreml
Zza ściany dietińca wystaje dzwonnica parawanowa soboru Sofijskiego, a trochę dalej tenże sobór. Na drugą stronę muru prowadzi Bojarska Brama Wodna.

Info [RU]


Sobór św. Mikołaja
Sobór św. Mikołaja z wystającymi z dachu pięcioma okrągłymi wieżyczkami oraz ogromną frontową przybudówką.

Info [RU]


Cerkiew Paraskiewy Piątnicy
Cerkiew Paraskiewy Piątnicy została wzniesiona w 1156 roku jako drewniana świątynia. Inicjatorami byli tak zwani „kupcy zamorscy”, czyli korporacja kupców nowogrodzkich obsługująca handel zagraniczny.

Info [RU]


Cerkiew Dymitra Sołuńskiego
Według nowogrodzkich kronik, pierwsza drewniana cerkiew na ulicy Slawskoje pojawiła się w 1195 roku. Murowana świątynia została wzniesiona w tym miejscu niecałe dwa stulecie później, tj. w 1381 roku.

Info [RU]


Cerkiew Nikity Męczennika
W odróżnieniu od większości nowogrodzkich cerkwi, ta została wzniesione za czasów Carstwa Rosyjskiego, w 1557 roku.

Info [RU]


Monastyr Narodzenia NMP na Dziesięcinie
Monastyr ten pojawia się w legendach nawiązujących do początku ubiegłego tysiąclecia. Podczas oblężenia miasta w 1170 roku przez wojska Księstwa Władimiro-Suzdalskiego z Andrzejem Bogolubskim na czele, niedaleko monastyru na murze okalającym miasto zatknięto ikonę Matki Bożej „Znak” (z XII w.). Wydarzenie to zbiegło się z cudownym ocaleniem miasta przed atakującymi wrogami.

Info [RU]


Kościół rzymsko-katolicki św. Piotra i Pawła
Pierwsze katolickie świątynie zaczęły powstawać wraz z pojawieniem się w mieście pierwszych katolików, tj. już w XI-XII w.

Info [RU]

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Świątynie Nowogrodu Wielkiego

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły