Białe mury

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Pskowski Kreml
UsytuowaniePsków (centrum, w pskowskiej twierdzy)
Zbudowanykoniec XI w. — początek XII w.
Powierzchnia3 ha
Wysokość ściando 6-8 m
Wysokość wieżdo 35 m
Grubość ścian wieżod 2,5 do 6 m

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Mury okrężne miasta
Na południu i południowym wschodzie mury te ciągnęły się wzdłuż ulicy Ściennej (obecnie Swierdłowa).

Wieża przejazdowa
Kiedyś mieściła się tutaj wielka czworokątna wieża będąca bramą wjazdową do miasta. Obecnie została po niej już tylko nazwa.

Info [RU]


Pozostałości murów okrężnych miasta
W miejscu widocznych obecnie górek ciągnął się kiedyś mur chroniący miasto przed inwazją obcych wojsk.

Pozostałości murów okrężnych miasta
Z czasem po resztkach widocznego tutaj muru pozostaną już tylko niewielkie pagórki ziemne. Chyba że zostanie on wcześniej odbudowany.

Pietrowska wieża przejazdowa
Wieża ta chroniła niegdyś jeden z wjazdów do miasta. Znana też była pod nazwą „Brama Kazańska”.

Info [RU]


Wieża Michajłowska
Nazwa tej wieży pochodzi od leżącego opodal nieistniejącego już monastyru Michała Archanioła.

Info [RU]


Wieża Średnia
Na wysokim lewym brzegu Pskowy góruje nad okolicą wieża Średnia, znana też jako wieża Snietna.

Info [RU]


Wieża Gremiacza
Wieża Gremiacza (lub Kosmodemiańska — Kosmy i Damiana) broniła kiedyś miasta od strony rzeki Pskowy.

Info [RU]


Wieża Pokrowska
Wieża Pokrowska jest jednym z kluczowych obiektów architektury obronnej systemu umocnień dawnego Pskowa.

Info [RU]

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły