Pskowskie świątynie

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

  1. Cerkiew św. Bazylego Wielkiego
  2. Sobór Trójcy Świętej
  3. Cerkiew Piotra i Pawła z Bui
  4. Cerkiew Objawienia Pańskiego
  5. Cerkiew Kosmy i Damiana
  6. Cerkiew św. Aleksego
  7. Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Cerkiew św. Bazylego Wielkiego na Górce
Cerkiew św. Bazylego Wielkiego na Górce — wsparty na czterech filarach czworościan z trzema absydami, zwieńczony półkolistymi sklepieniami, na których umieszczony jest okrągły bęben nakryty cebulastą kopułą.

Info [RU]


Sobór Trójcy Świętej
Widoczny stąd Sobór Trójcy Świętej w formie symetrycznej kompozycji, w której skład wchodzi czworościan zwieńczony pięcioma bębnami nakrytymi kopułami. Po bokach dobudowane są dwie cerkiewki przechodzące w osłonięty taras otaczający świątynię z trzech stron.

Info


Cerkiew Piotra i Pawła z Bui
Wysoko na lewym brzegu rzeki Pskowy wznosi się Cerkiew Piotra i Pawła z Bui.

Info [RU]


Cerkiew Objawienia Pańskiego
Dzwonnica parawanowa Cerkwi Objawienia Pańskiego.

Info

Cerkiew Objawienia Pańskiego na Zapskowiu to oparta na planie krzyża świątynia z trzema absydami z tyłu. Jej główna część wsparta jest na łukach nośnych podtrzymywanych przez cztery filary.

Info [RU]


Cerkiew Kosmy i Damiana
Cerkiew Kosmy i Damiana, stojąca na wysokim prawym brzegu Pskowy obok wieży Gremiaczej, jest częścią nieistniejącego już monastyru.

Info [RU]


Cerkiew św. Aleksego
Święty Aleksy urodził się w wysoko postawionej rzymskiej rodzinie. Syn Eufamijana i Aglias — bohater główny utworu „Legenda o świętym Aleksym”.

Info [RU]


Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego
Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego jest pomnikiem architektury z XV wieku. Była częścią mieszczącego się tu niegdyś monastyru.

Info [RU]

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Więcej

Dane | Foto | Mapa | Dodatki  

Wszystkie fotoartykuły