Nizina Zachodniosyberyjska

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

  1. Widok na urwisko
  2. Widok z parku Jermaka
  3. Bezkresna równina
  4. Cerkiew Michała Archanioła
  5. Cerkiew Elżbiety i Zachariasza
  6. Widok na Irtysz
  7. Żurawie portowe

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Widok na urwisko
Wzdłuż Irtysza ciągnie się strome urwisko.

Info [RU]


Widok z parku Jermaka
Z tej części parku rozciąga się malowniczy widok na położoną niżej część miasta oraz ciągnącą się po horyzont równinę.

Info [RU]


Bezkresna równina
Dolna część miasta na tle bezkresnej zielonej równiny.

Info [RU]


Cerkiew Michała Archanioła
Świątynia zbudowana w 1754 roku w dolnej części miasta, niedaleko urwiska.

Info [RU]


Cerkiew Elżbiety i Zachariasza
Świątynię tę budowano prawie 20 lat, w okresie 1758-1776, według projektu opracowanego w Petersburgu.

Info [RU]


Widok na Irtysz
Widoczny tutaj prawy brzeg Irtysza ma około 50 metrów wysokości.

Info [RU]


Żurawie portowe
Żurawie portowe przyszły do wodopoju.

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Nizina Zachodniosyberyjska
Lekcja geografii

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły