Synowie Syberii

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

  1. Jermak
  2. Gagarin
  3. Żony Dekabrystów
  4. Mendelejew
  5. Remiezow
  6. Jerszow

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Jermak
Jermak znany jest obecnie jako zdobywca Syberii.

Info [RU]


Matwiej Pietrowicz Gagarin
Książę Matwiej Pietrowicz Gagarin został mianowany gubernatorem guberni syberyjskiej w 1708 roku.

Info [RU]


Żony Dekabrystów
Jedenastu dekabrystom towarzyszyły w zsyłce ich żony.

Info [RU]


Dymitr Iwanowicz Mendelejew
Dymitr Iwanowicz Mendelejew urodził się w Tobolsku 27 stycznia (8 lutego) 1834 roku, w rodzinie Iwana Pawłowicza.

Info [RU]


Siemion Uljanowicz Remiezow
Remiezow był pierwszym encyklopedystą Syberii. Stworzył również jej pierwszy atlas geograficzny.

Info [RU]


Piotr Pawłowicz Jerszow
Rzeźba przedstawia urodzonego w Tobolsku młodego pisarza. U jego stóp wierzga główny bohater jego słynnej bajki — „Konik Garbusek”.

Info [RU]

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Dziecko opowiada o Jerszowie
Opowiadanie o Jermaku
Cześć tobolakom XIX wieku

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły