Z przeszłości do teraźniejszości

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

 1. Kwiatowa korona
 2. Muzeum im. Elżbiety Czajkiny
 3. Płaskorzeźba
 4. Książę Michaił Twerski
 5. Atanazy Nikitin
 6. Iwan Kryłow
 7. Aleksander Puszkin
 8. Sałtykow-Śszedrin
 9. Karol Marks
 10. Wieczny Ogień
 11. Obelisk Zwycięstwa
 12. Żołnierze internacjonaliści
 13. Podwodniacy

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Kwiatowa korona
Herb miasta Twer w nowoczesnej formie został oficjalnie zatwierdzony w lutym 2000 r. Jego rdzeniem jest klasyczna czerwona francuska tarcza. Pośrodku tarczy znajduje się krzesło z zieloną poduszką, na której leży złota korona, z pięcioma zębami typu liścia.

Info [RU]


Muzeum im. Elżbiety Czajkiny
Centrum muzealno-wystawowe im. Jelizawiety Czajkiny.

Info [RU]


Płaskorzeźba
Płaskorzeźba na frontonie Twerskiego Teatru Dramatycznego.

Info [RU]


Książę Michaił Twerski
Kroniki przedstawiają Michaiła Jarosławowicza Twerskiego jako światłego, dzielnego i energicznego człowieka, który zawsze dotrzymywał danego słowa.

Info [RU]


Atanazy Nikitin
Urodzony w Twerze Atanazy Nikitin jako pierwszy Europejczyk dotarł drogą wodną do Indii.

Info [RU]


Iwan Kryłow
Żyjąc w Twerze, stworzył dzieła, w których idealnie zdołał uchwycić bogactwo, precyzję i wyrazistość języka rosyjskiego.

Info [RU]


Aleksander Puszkin
Aleksander Siergiejewicz Puszkin bardzo często odwiedzał Twer.

Info [RU]


Sałtykow-Śszedrin
Michaił Sałtykow-Śszedrin został mianowany wicegubernatorem Tweru po tym, jak skończył piastować analogiczne stanowisko w Riazaniu. Swój urząd pełnił tutaj w latach 1860-62.

Info [RU]

Plac Twerski w Twerze.

Info [RU]


Popiersie Karola Marksa
Napis na pomniku: „Niech klasy panujące zadrżą przed rewolucją komunistyczną. Proletariusze mogą utracić co najwyżej krępujące ich łańcuchy. Zdobędą zaś cały świat”.

Info [RU]


Wieczny Ogień
Wieczny Ogień płonie w dzień i w nocy przez cały rok. Ten tutaj zapłonął po raz pierwszy 16 grudnia 1970 roku, w 29 rocznicę wyzwolenia Kalinina (przejściowa nazwa Tweru) z rąk niemiecko-faszystowskich okupantów.

Info [RU]

Ogień na szczycie obelisku zapalany jest tylko kilka razy w roku, podczas znaczących świąt oraz uroczystości wojskowych.

Info [RU]


Obelisk Zwycięstwa
Główną ozdobą obelisku jest osiem płaskorzeźb umieszczonych na czterech płytach o wymiarach 4×6 metrów, zatkniętych cztery metry nad ziemią.

Info [RU]

Obelisk Zwycięstwa odsłonięto uroczyście 16 grudnia 1970 roku, w 29 rocznicę wyzwolenia Kalinina (przejściowa nazwa Tweru) z rąk niemiecko-faszystowskich okupantów.

Info [RU]


Żołnierze internacjonaliści
Pomnik zatytułowany „Oni nie wrócą z wojny…”.

Info [RU]

Pomnik dedykowany wszystkim pogranicznikom.

Info [RU]


Pomnik podwodniaków
Napis na pomniku głosi: „Nigdy i nigdzie nie było takiej równości w obliczu śmierci, jak na łodzi podwodnej, gdzie albo wszyscy giną, albo wszyscy przeżywają”.

Info [RU]

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Pomnik Atanazego Nikitina
Pomnik Michaiła Kruga i Atanazego Nikitina.
Pomniki w Twerze
Michaił Twerski — święty wierny

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły