Wśród wołogodzkich pomników

W pigułce

Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

 1. Pomnik Babuszkina
 2. Popiersie Bielajewa
 3. Pomnik Batiuszkowa
 4. Ząb
 5. Wieczny ogień
 6. Pomnik Żołnierzy-Internacjonalistów
 7. Instytut im. Kutafina
 8. Pomnik Poległych
 9. Lenin wśród kwiatów
 10. Lenin na uniwersytecie
 11. Błękitny Lenin
 12. Drwal i niedźwiedź
 13. Pomnik bukwy „O”

Mapa

Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Foto

Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych  

Babuszkin
Urodził się Lediengskoje (obecnie „im. Babuszkina”) w guberni wołogodzkiej. Pracował od od siódmego roku życia. Żyjąc „od roboty do roboty” doskonale znał los robotników.

Bielajew
Popiersie Pawła Bielajewa, urodzonego w okolicach Wołogdy, ustawiony 17 sierpnia 1979 roku na skwerze przy ulicy Październikowej naprzeciwko Teatru Młodego Widza.

Batiuszkow
Konstantyn Nikołajewicz Batiuszkow odegrał znaczną rolę w rozwoju rosyjskiej literatury klasycznej.

Ząb
Pomnik bohaterów Rewolucji Październikowej i wojny domowej w 1918 roku. Przez miejscowych określany jako „Ząb”.

Wieczny ogień
W czasie wielkiej wojny ojczyźnianej z Wołogdy i okolic wyruszyło do boju 340 tys. ludzi. 178 tys. już nie wróciło.

Pomnik Żołnierzy-Internacjonalistów
Pomnik żołnierzom-internacjonalistom („afgańcom„) został odsłonięty na skwerze Październikowym w 1989 roku.

Instytut im. Kutafina
Oleg Jemeljanowicz Kutafin jest autorem dużej ilości monografii i podręczników prawa miejskiego i konstytucyjnego.

Pomnik poległych
Obelisk Chwały wołogżanom — Bohaterom Związku Radzieckiego, na skwerze Kirowskim.

Lenin wśród kwiatów
Gdy tylko wieść o śmierci Lenina dotarła do Wołogdy, od razu rozpoczęto zbiórkę środków na budowę pomnika.

Lenin na uniwersytecie
Towarzysz Lenin przed budynkiem Wołogodzkiego państwowego uniwersytetu technicznego.

Błękitny Lenin
Pomnik Lenina na ulicy Mira.

Drwal i niedźwiedź
Motyw kompozycji „Współpraca” zaczerpnięty z rosyjskiej grafiki ludowej (tzw. łubok). Drwal razem z niedźwiedziem zajmują się pozyskiwaniem drewna.

Pomnik bukwy „O”
Symbol wołogodzkiego „okania”, czyli specyficznej wymowy litery „o”, charakterystycznej dla dialektów północno-rosyjskich.

Dodatki

Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych  

Więcej

Dane | Mapa | Foto | Dodatki | Dla zainteresowanych  

Wszystkie fotoartykuły