Kilka słów o stronie

Organizacja strony

Niniejsza witryna jest fotorelacją z wyprawy będącej drugą z kolei po wycieczce „BlaBlaCarem nad Wołgę”. Na temat tej pierwszej powstała już książka o takim samym tytule, a także strona internetowa, której układ jest niemalże identyczny z aktualnie przeglądaną. W jej skład wchodzi ponad 100 (foto)artykułów pogrupowanych w kategorie, których nazwy są identyczne z nazwami odwiedzanych po drodze 20 miast.

Odwiedzane miasta

Jako że wyprawa „BlaBlaCarem na Syberię” nie doczekała się dotychczas osobnej publikacji, zdjęcia na stronie zostały wzbogacone o informacje ogólne odnoszące się do przedstawianych obiektów. Dla osób szczególnie zainteresowanych oglądanym obiektem, za każdym jego pierwszym zdjęciem i opisem umieszczony jest odsyłacz „Info” do materiałów umożliwiających dokładniejsze zapoznanie się z przedstawionym tematem.

Odsyłacz do materiałów dodatkowych.

Ponieważ dla ogromnej większości tematów informacje dostępne w języku polskim są dosyć znikome, jeśli w ogóle istnieją, w większości przypadków zdecydowałem się na umieszczenie odsyłaczy do materiałów rosyjskojęzycznych „Info [RU]”.

Odsyłacz do materiałów rosyjskojęzycznych.

Być może podczas przeglądania i analizy materiałów, zwłaszcza rosyjskojęzycznych, pojawią się mniejsze lub większe trudności. Niech będą raczej wskaźnikiem ogromu pracy, jaką wykonał autor podczas przygotowywania publikacji „BlaBlaCarem nad Wołgę”.

Nawigacja

Artykuł wstępny „Wyprawa na Syberię” zawiera bardzo krótkie podsumowanie całej wyprawy oraz odsyłacze do artykułów dotyczących poszczególnych miast. Odwiedzającym witrynę po raz pierwszy polecam zacząć jej przeglądanie właśnie od tego artykułu. Poza tym strona jest dość intuicyjna, więc z nawigacją nie powinno być problemów. Gdyby jednak takowe się pojawiły, podpowiem tylko, że jest analogiczna, jak na stronie „BlaBlaCarem nad Wołgę”, której szczegółowy opis znajduje się tutaj.

Odsyłacz do fotoartykułów danego miasta.